Diensten

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

Fiscaal advies

 

Het Nederlandse belastingstelsel is zeer dynamisch en wijzigt regelmatig op allerlei terreinen. Als ondernemer heeft u continu te maken met belastingen, waaronder:

 

Omzetbelasting (BTW)

Ook wel bekend als BTW (belasting over toegevoegde waarde). Over al uw verkopen dient u BTW af te dragen en over al uw inkopen kunt u de BTW weer aftrekken. Per saldo betaalt u dus BTW over uw netto marge. Afhankelijk van het product is dat 6% (overwegend primaire levensbehoeften) of 21%.


Vennootschapsbelasting

Als uw vennootschap winst maakt (en dat kan onder voorwaarden ook gelden voor stichtingen en verenigingen), dan kunt u een aanslag van de Belastingdienst tegemoet zien. Ook als uw bedrijf verlies maakt zijn er mogelijkheden om dat verlies te verrekenen in jaren waarin winst gemaakt. Het spreekt voor zich dat de Belastingdienst eisen stelt aan de inrichting van uw administratie, zodat zij haar controlefunctie kan uitoefenen.


Loonbelasting

Personeel dat u in dienst heeft, dient periodiek een specificatie te krijgen van het verdiende loon c.q. salaris. Op het brutosalaris moet u o.a. loonbelasting en sociale verzekeringspremies inhouden en afdragen aan de Belastingdienst.


Inkomstenbelasting

Iedereen die een inkomen geniet, betaalt inkomstenbelasting. Als het inkomen in een dienstbetrekking wordt genoten, dan is er reeds loonbelasting ingehouden. Via diverse extra aftrekposten kan het belastbaar inkomen eventueel verlaagd worden en daalt de te betalen inkomstenbelasting. Als u meer loonbelasting heeft betaald dan u uiteindelijk verschuldigd blijkt te zijn aan inkomstenbelasting, kan het teveel betaalde bij de Belastingdienst worden teruggevorderd.


Het adviseren van onze cliënten over bovenstaande punten, maar bijvoorbeeld ook over gemeentelijke belastingzaken, beschouwen wij als een van onze kernactiviteiten. Hierbij blijft het niet bij adviseren alleen, maar kunnen wij de behandeling ook volledig regelen, van aangifte tot en met bezwaarschrift en van speciaal verzoek tot en met vaststellingsovereenkomst

Administratie


U bent ondernemer en wilt zich concentreren op die taak. Fiscaal.....AF neemt u graag geheel of gedeeltelijk de zorgen voor uw boekhouding en alle bijbehorende aspecten uit handen:

 

 • Inrichting van de administratie
 • De dagelijkse boekhouding
 • Debiteurenbewaking
 • Kostprijsberekeningen
 • Managementrapportages
 • Tussentijdse cijfers
 • Cashflow rapporten en liquiditeitsplanning
 • Financiële analyses
 • Jaarrekeningen
 • Fiscale aangiften
 • Personeels- en salarisadministratie


Natuurlijk spelen bij de beslissing over zelf voeren van de administratie of geheel of gedeeltelijk uitbesteden een groot aantal aspecten een rol.

Fiscaal.....AF Adviseurs

ADMINISTRATEURS & BELASTINGADVISEURS