Nieuws

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

Verlaging BTW op verbouwingen en renovatiewerken


Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is verlaagd van 21% naar 6%. Het 6%-tarief is van toepassing op het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook aanleg en onderhoud van de tuin door hoveniers valt onder het 6%-tarief. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.


 • Voor wie?
 • Bouwbedrijven
 • Schilders-, afbouw- en onderhoudsbedrijven
 • Klusbedrijven
 • Installatiebedrijven
 • Hoveniersbedrijven
 • (Tuin)Architecten


Wanneer?

De verlaging is ingegaan per 1 maart 2013 en duurt tot en met 31 december 2014. De einddatum is als gevolg van de begrotingsafspraken 2014 verlengd van 1 maart 2014 naar 31 december 2014.


Jaarlijkse bijdrage KvK afgeschaft


Wat is er veranderd?

U betaalt geen jaarlijkse bijdrage meer aan de Kamer van Koophandel (KvK). Meer informatie leest in de Veelgestelde vragen over het verdwijnen van de jaarlijkse bijdrage op KvK.nl.


Voor wie?

Alle bedrijven die staan ingeschreven in het Handelsregister


Wanneer?

De heffing is per 1 januari 2013 verdwenen.


Inschrijfvergoeding Handelsregister KvK

 

Wat verandert er?


U moet straks een eenmalige inschrijfvergoeding betalen bij inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De hoogte van de inschrijfvergoeding is € 50.


Voor wie?

Ondernemingen die een nieuwe inschrijving doen, bijvoorbeeld starters en bestaande bedrijven die zich in 2 ondernemingen splitsen


Wanneer?

De Wet op de Kamer van Koophandel gaat naar verwachting in per 1 januari 2014.


Invoering winstbox in de inkomstenbelasting


Wat verandert er?

Er komt een winstbox in de inkomstenbelasting. Deze winstbox komt naast de 3 bestaande boxen. De volgende fiscale regelingen vervallen en gaan op in een lagere tariefstructuur in de winstbox:


 • zelfstandigenaftrek;
 • fiscale oudedagsreserve;
 • meewerkaftrek;
 • startersaftrekken;
 • S&O-aftrek


Urencriterium

Het urencriterium vervalt.


Voor wie?

Ondernemers die aangifte inkomstenbelasting doen


Wanneer?

Het plan is onderdeel van het Regeerakkoord 2012. De winstbox is er naar verwachting per 1 januari 2015.


Mkb-winstvrijstelling omhoog


Wat is er veranderd?

De mkb-winstvrijstelling is omhoog gegaan van 12% naar 14%. De mkb-winstvrijstelling stelt een percentage vrij van uw winst, na toepassing van de ondernemersaftrek.


Voor wie?

Alle bedrijven


Wanneer?

De mkb-winstvrijstelling is omhoog gegaan per 1 januari 2013.
Het laatste fiscale nieuws

Fiscaal.....AF Adviseurs

ADMINISTRATEURS & BELASTINGADVISEURS