Tarieven

Fiscaal.....AF Adviseurs

ADMINISTRATEURS & BELASTINGADVISEURS

© Copyright 2012. All Rights Reserved.


TARIEVENLIJST (2015)

(alle bedragen exclusief 21 % omzetbelasting)


TARIEVEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING


 • T-biljet voor studenten en scholieren                 € 14,50
 • Particulieren aangifte inkomstenbelasting          € 22,50 (alleenstaanden)
 • Particulieren aangifte inkomstenbelasting          € 40,00 (fiscaal partnerschap)
 • Toeslagen en overige aangifte                           € 14,95
 • Ondernemers aangifte inkomstenbelasting        € 79,95


TARIEVEN AANGIFTE OMZETBELASTING

 • Aangifte omzetbelasting                                                        € 24,95
 • Indienen suppletie aangifte (incidenteel) omzetbelasting      € 34,95


Na het doen van de aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting zal de belastingdienst aanslagen voor genoemde belastingen aan u opleggen. Natuurlijk is het controleren van deze aanslagen in de bovengenoemde prijs inbegrepen. Zo houden wij de vinger aan de pols van uw administratie, een wel zo’n comfortabel gevoel.


TARIEVEN LOONADMINISTRATIE

 • Aanmaken loonadministratie (eenmalig)                                € 49,95
 • Eenmalige kosten per werknemer                                          €   7,50
 • Salarisspecificatie per stuk                                                     €   4,95
 • Aangifte loonheffing per keer                                                  €   9,95


TARIEVEN AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING


 • Aangifte vennootschapsbelasting € 150,- per B.V.


TARIEVEN OPSTELLEN JAARREKENING


 • Jaarrekening met balans, winst en verlies rekening en toelichting op beiden in overzichtelijk begrijpelijk opgesteld rapport     € 99,95 (Eénmanszaak, V.O.F )
 • Jaarrekening met balans, winst en verlies rekening en toelichting op beiden in overzichtelijk begrijpelijk opgesteld rapport    € 150,- (Besloten Vennootschap )


TARIEVEN VOEREN ADMINISTRATIE inclusief aangifte Omzetbelasting

 • Boekhouding met een omzet tot €   25.000 kost circa €  39,95 per maand
 • Boekhouding met een omzet tot €   50.000 kost circa €  64,95 per maand
 • Boekhouding met een omzet tot €   75.000 kost circa €  79,95 per maand
 • Boekhouding met een omzet tot € 100.000 kost circa €  94,95 per maand
 • Boekhouding met een omzet tot € 150.000 kost circa € 109,95 per maand


Bovenstaande prijzen voor het voeren van administratie zijn een indicatie van de gemiddelde prijs. Wilt u veel tijd steken in het geheel geordend en gesorteerd opleveren van uw administratie dan bespaart u op de kosten. Natuurlijk kunt u ook uw schoenendoos met bonnen achterlaten en verder geen omkijken willen naar uw administratie, de prijs zal dan boven de gemiddelde prijs liggen. Eén ding weet u wel zeker: U WEET VOORAF WAT HET GAAT KOSTEN, want wij geven u voordat wij de werkzaamheden aanvangen zekerheid over de prijs (en bevestigen dat middels de opdrachtbevestiging).

Bovenstaande opsomming is niet limitief, staat uw omzetklasse er niet bij neem dan contact met ons op voor een prijsopgave. De reden hiervoor is dat bij een hogere omzet dan circa € 150.000 de te voeren administratie sterk afhankelijk is van de branche waarin u opereert.


TARIEVEN VOOR ADVIESWERKZAAMHEDEN


Wij leveren ook diverse diensten op uurbasis en dat tegen aanmerkelijke lagere tarieven (€ 35,- per uur), zo kunnen wij u:

 • Adviseren over het omzetten van uw eenmanszaak/v.o.f. in een B.V.;
 • Begeleiden van het geheel of gedeeltelijk staken van uw onderneming;
 • Invullen van omzetoverzichten t.b.v. branche verenigingen of het CBS;
 • Opstellen van begrotingen en liquiditeitsoverzichten;
 • Informatie verstrekken over fiscale actualiteiten en de toepassing daarvan;
 • Correspondentie verzorgen ten aanzien van belastingdienst en andere overheidsinstellingen;
 • Gehele debiteurenbewaking (inclusief herinneren, aanmanen)


Lage tarieven voor administratieve diensten en belastingaangiften


Zoals u leest heeft Fiscaal…..AF Adviseurs een breed scala aan diensten paraat om u als onderneming met raad en daad bij te staan. Dat u daarvoor ook nog eens een laag tarief voor uw administratie, belastingaangifte of jaarrekening betaalt is alleen maar mooi meegenomen. Al onze tarieven worden aan het begin van elk jaar aangepast aan de hand van de inflatie.